Praktijkgericht onderzoek

Ontwerp van organisatie- en beleidsonderzoek

Piet Verschuren 9789047301295 | 1e druk, 2009
Budh

Beschrijving

De bestaande methodologie draagt de sporen van wetenschap in een ivoren toren, waarbij kennis om de kennis centraal staat. Tegenwoordig speelt praktijkgericht onderzoek echter een steeds grotere rol. Overheden en bedrijven beschikken over eigen onderzoeksafdelingen. En het wetenschappelijk onderzoek op universiteiten, para-universitaire instellingen en hogescholen dient meer en meer maatschappelijk relevant te zijn. Bovendien is men hier steeds meer afhankelijk van contractonderzoek.

Een tweede kenmerk van bestaande methodologische handboeken is de eenzijdige gerichtheid op de uitvoering van onderzoek, waarbij het ontwerp wordt onderbelicht. Onderzoekers, opdrachtgevers en zij die onderzoek moeten monitoren en leiden naar een maximale output, missen deze invalshoek.

Praktijkgericht onderzoek beoogt in beide leemtes te voorzien door de ontwikkeling van een methodologie voor zowel praktijkgericht onderzoek als het ontwerpen van een dergelijk onderzoek.

Auteursinformatie

Piet J.M. Verschuren is hoogleraar in de onderzoeksmethodologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij de leerstoel Methodologie van de Management Wetenschappen bekleedt.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag