Praktische ethiek

Van dilemma naar standpunt

Alexander von Schmid 9789059315716 | 2e druk, 2010
Budh
Search_button

Inhoudsopgave

IAlgemene ethische problemen
IISpecifieke ethische problemen
Over de auteur

Beschrijving

In mei 2014 verschijnt de nieuwe druk. Ga voor meer informatie naar de productpagina.

Welk vak je later ook uitoefent, je zult vroeg of laat te maken krijgen met ethische kwesties en voor moeilijke keuzes komen te staan. Hoe ga je om met dergelijke dilemma’s? Hoe maak je een goede afweging of keuze?
In dit boek worden ethische problemen besproken, zowel die van het werk en het privé-leven als ook die van de samenleving en de internationale gemeenschap. Het vakgebied ethiek gaat in op argumenten en op de mogelijkheid om alternatieven te bedenken.

Deel I schetst een algemeen kader waarin het leren nadenken over ethische problemen centraal staat. Daarin komt aan de orde waarom ethiek belangrijk is, wat een ethisch probleem is, hoe je een geschikt standpunt daarover kunt innemen en hoe je dat kunt beargumenteren en bediscussiëren.
In deel II komen specifieke ethische problemen aan de orde van het digitale tijdperk (allerhande ict-toepassingen), van het bedrijfsleven, de beroepspraktijk en de internationale gemeenschap. Denk hierbij aan internet en privacy, maatschappelijk verantwoord ondernemen, klokkenluiden en produceren in landen die het niet zo nauw nemen met de mensenrechten. Ook de vraag hoe we ons ethisch handelen kunnen verbeteren wordt uitvoerig behandeld. Praktische ethiek biedt door de oplossingsgerichte benadering studenten een praktisch handvat bij het nadenken over ethische problemen.

Auteursinformatie

Drs. Alexander von Schmid geeft ethiek op het instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie (CMI) te Rotterdam en publiceert regelmatig artikelen over ethische onderwerpen in dagbladen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag