Basisboek wiskunde in business

Rob Erven, Daniël Roelfsema en Gitte Kale 9789059315839 | 1e druk, 2010
Budh

Beschrijving

De tweede druk wordt in mei 2015 verwacht. Klik hier voor meer informatie.

Basisboek wiskunde in business is bestemd voor hbo-studenten aan economische opleidingen. Het boek biedt een heldere stap-voor-stap uitleg met een groot aantal voorbeelden waaruit blijkt wat het belang van wiskunde is voor de beroepspraktijk.

In het boek wordt in ieder hoofdstuk de theorie uitgelegd aan de hand van een case. Elk hoofdstuk eindigt met een reeks opgaven waarin op verschillende niveaus wordt getoetst of de theorie begrepen is en of de student de benodigde vaardigheden daadwerkelijk bezit. Verder is er een duidelijke competentietraining toegevoegd, waarin de student geprikkeld wordt om met een uitdagend praktijkprobleem aan de slag te gaan.

Op de website behorende bij dit boek, www.basisboekwib.nl, is ondersteunend materiaal te vinden, zoals een PowerPoint-presentatie van ieder hoofdstuk, meerkeuzevragen, Excelfiles met toepassingen van de theorie uit het boek en uitleg over het gebruik van de grafische rekenmachine.

Basisboek wiskunde in business is geschreven door drie docenten die werkzaam zijn aan de School of Business and Economics van Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het boek sluit naadloos aan bij de capaciteiten en interesses van de huidige hbo-student.

Doelgroep

Basisboek wiskunde in business is bestemd voor hbo-studenten aan economische opleidingen.

Bestellen

Als u meer over dit boek wilt weten, of het boek wilt bestellen, ga dan naar onze website.

 
 
© 2021 | Boom uitgevers Den Haag